RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko
Generálny riaditeľ
Anton Williger
Email: ricos@ricos.sk
Tel./fax: +421 414212888
Email: ricossro@gmail.com

RICoS a.s.
Ferka Urbánka 2
010 04 Žilina

IČO: 363 979 11
DIČ: 2020122005
IČ DPH: SK2020122005

Registrovaný v OR Okresného súdu Žilina
oddiel Sa vložka č.1092/2pobočka - západné slovensko
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Ing. Stanislav Maršálek
inšpektor PPO a znaled RID
Email: stanislavmarsalek@zos.sk

Kontakt

Hlavné sídlo v Žiline rozšírila aj vysunutá kancelária na západnom Slovensku v Trnave.

2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting